Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Riga, Latvija
ID igrača:7.740
Unique ID:STEAM_0:1:57535735
Steam Community:76561198075337199
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:17. avg 2019. 02:15:29 (Ukupno: 457 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 13:18:03 sati
Prosečan ping:115,42ms (Latency: 57,71ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 1d 10:49h 1.316 puta 47% 1,20
Counter-Terrorist 1d 01:44h 1.310 puta 47% 1,40
Spectator 0d 01:42h 151 puta 5% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 0d 22:42h 885 puta 47% 1,22
leet 0d 13:38h 254 puta 14% 1,31
separatist 0d 07:26h 139 puta 7% 1,41
gign 0d 06:46h 324 puta 17% 1,27
balkan 0d 04:05h 86 puta 5% 1,30
gsg9 0d 02:28h 131 puta 7% 1,42
professional 0d 01:33h 27 puta 1% 1,25
fbi 0d 00:25h 24 puta 1% 2,31
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 1.928 puta 1.928
All Counter-Terrorists eliminated 1.593 puta 3.186
All Terrorists eliminated 1.048 puta 2.096
Most Valuable Player 789 puta 789
Double Kill (2 kills) 776 puta 776
Kill Assist 515 puta 515
Triple Kill (3 kills) 244 puta 488
Planting the Bomb 198 puta 990
Counter-Terrorists defused the bomb 109 puta 545
Domination (4 kills) 58 puta 174
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 47 puta 0
Defusing the Bomb 13 puta 65
Terrorists bombed the target 7 puta 35
Rampage (5 kills) 4 puta 16

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_mirage 0d 20:46h 1.357 33% 1.029 1,32 664 34% 49% 170
de_cache 0d 15:49h 1.027 25% 810 1,27 477 25% 46% 138
de_inferno 0d 10:57h 750 18% 556 1,35 334 17% 45% 95
de_train 0d 05:54h 426 10% 349 1,22 171 9% 40% 61
de_overpass 0d 05:46h 393 9% 323 1,22 169 9% 43% 35
de_vertigo 0d 02:16h 136 3% 107 1,27 74 4% 54% 15
de_nuke 0d 01:11h 73 2% 47 1,55 39 2% 53% 1

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 1,00 1.251 30% 682 21% 128 7% 10%
AK47 AK-47 1,00 1.231 30% 914 28% 850 44% 69%
M4A1 M4A4 1,00 902 22% 647 20% 377 20% 42%
GLOCK Glock-18 1,40 283 7% 166 5% 244 13% 86%
USP_SILENCER USP-S 1,40 250 6% 288 9% 232 12% 93%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 107 3% 67 2% 54 3% 50%
AUG AUG 1,00 89 2% 52 2% 38 2% 43%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 21 1% 12 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 20 0% 17 1% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 4 0% 1 0% 4 0% 100%
SG556 SG 553 1,00 1 0% 8 0% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 1 0% 51 2% 1 0% 100%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 3.607 6.6 81.6 11.8
AK47 3.232 4.5 85.0 10.4
AWP 1.412 4.6 84.6 10.8
GLOCK 797 1.8 94.5 3.8
AUG 312 9.0 81.4 9.6
DEAGLE 201 4.5 83.6 11.9
HKP2000 37 0.0 91.9 8.1
SG556 2 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 3.164 1.412 193.536 1.251 682 1,83 128 10% 45% 137,10 2,50
AK47 18.294 3.251 154.091 1.231 914 1,35 850 69% 18% 47,40 14,90
M4A1 14.027 3.622 119.333 902 647 1,39 377 42% 26% 32,90 15,60
GLOCK 4.028 808 37.784 283 166 1,70 244 86% 20% 46,80 14,20
USP_SILENCER 2.784 0 0 250 288 0,87 232 93% 0% 0,00 11,10
DEAGLE 611 203 16.249 107 67 1,60 54 50% 33% 80,00 5,70
AUG 1.083 313 11.773 89 52 1,71 38 43% 29% 37,60 12,20
HEGRENADE 178 253 5.634 21 12 1,75 - 0% 142% 22,30 8,50
INFERNO 177 973 5.225 20 17 1,18 - 0% 100% 5,40 8,90
HKP2000 37 37 2.592 4 1 4,00 4 100% 100% 70,10 9,30
M4A1_SILENCER 10 0 0 1 51 0,02 1 100% 0% 0,00 10,00
SG556 2 2 58 1 8 0,13 - 0% 100% 29,00 2,00
KNIFE_BUTTERFLY 78 0 0 1 2 0,50 - 0% 0% 0,00 78,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: