Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Austrija
ID igrača:12.740
Unique ID:STEAM_0:0:87095424
Steam Community:76561198134456576
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 4 sati (Ukupno: 913 konektovanja)
Provedeno vreme:10 dana 06:37:07 sati
Prosečan ping:80,24ms (Latency: 40,12ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 6d 10:35h 4.530 puta 48% 1,47
Counter-Terrorist 3d 23:42h 4.669 puta 49% 1,83
Spectator 0d 03:08h 302 puta 3% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 3d 09:51h 2.874 puta 47% 1,50
leet 2d 09:25h 951 puta 16% 1,65
separatist 1d 09:51h 672 puta 11% 1,74
gign 0d 18:03h 991 puta 16% 1,82
balkan 0d 10:00h 225 puta 4% 1,78
gsg9 0d 05:44h 299 puta 5% 1,40
professional 0d 02:35h 48 puta 1% 1,41
fbi 0d 01:21h 64 puta 1% 1,97
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 7.508 puta 15.016
Headshot 6.965 puta 6.965
All Terrorists eliminated 4.324 puta 8.648
Double Kill (2 kills) 3.322 puta 3.322
Most Valuable Player 3.270 puta 3.270
Kill Assist 2.553 puta 2.553
Triple Kill (3 kills) 1.180 puta 2.360
Planting the Bomb 679 puta 3.395
Domination (4 kills) 253 puta 759
Counter-Terrorists defused the bomb 166 puta 830
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 134 puta 0
Terrorists bombed the target 39 puta 195
Rampage (5 kills) 20 puta 80
Defusing the Bomb 17 puta 85
Mega Kill (6 kills) 2 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_mirage 3d 08:41h 5.374 31% 3.284 1,64 2.132 31% 40% 775
de_inferno 2d 08:58h 4.223 24% 2.572 1,64 1.776 25% 42% 646
de_cache 2d 06:33h 3.746 22% 2.307 1,62 1.479 21% 39% 545
de_overpass 0d 17:49h 1.070 6% 739 1,45 439 6% 41% 202
de_train 0d 17:47h 1.307 8% 779 1,68 522 7% 40% 173
de_dust2 0d 12:28h 1.051 6% 674 1,56 437 6% 42% 163
de_vertigo 0d 07:49h 255 1% 190 1,34 110 2% 43% 30
de_nuke 0d 05:31h 223 1% 134 1,66 72 1% 32% 24
de_cbble 0d 00:24h 2 0% 1 2,00 2 0% 100% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 1,00 5.060 29% 2.282 21% 568 8% 11%
AK47 AK-47 1,00 4.314 25% 2.690 25% 2.215 32% 51%
M4A1 M4A4 1,00 2.596 15% 2.593 24% 1.040 15% 40%
GLOCK Glock-18 1,40 1.361 8% 447 4% 1.045 15% 77%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 786 5% 543 5% 316 5% 40%
SG556 SG 553 1,00 679 4% 223 2% 354 5% 52%
AUG AUG 1,00 578 3% 482 5% 234 3% 40%
USP_SILENCER USP-S 1,40 487 3% 844 8% 428 6% 88%
TEC9 Tec-9 1,20 273 2% 2 0% 148 2% 54%
HKP2000 P2000 1,40 272 2% 53 1% 225 3% 83%
P250 P250 1,50 204 1% 40 0% 128 2% 63%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 196 1% 1 0% 116 2% 59%
CZ75A CZ75A 1,30 148 1% 5 0% 123 2% 83%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 102 1% 46 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 82 0% 61 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 43 0% 152 1% 23 0% 53%
KNIFE Knife 3,00 40 0% 3 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 12 0% 3 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 9 0% 2 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 14.864 7.2 80.2 12.6
M4A1 13.951 7.7 80.3 12.0
AWP 5.674 4.6 84.8 10.6
GLOCK 4.872 3.4 89.9 6.7
AUG 2.165 7.4 79.2 13.4
SG556 2.160 5.8 82.7 11.5
HKP2000 1.698 3.5 87.6 8.9
P250 1.015 4.7 87.8 7.5
TEC9 738 7.5 82.0 10.6
FIVESEVEN 485 6.0 84.5 9.5
DEAGLE 112 6.3 85.7 8.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 17.464 5.680 787.476 5.060 2.282 2,22 568 11% 33% 138,60 3,50
AK47 114.060 14.902 575.873 4.314 2.690 1,60 2.215 51% 13% 38,60 26,40
M4A1 55.590 13.978 433.893 2.596 2.593 1,00 1.040 40% 25% 31,00 21,40
GLOCK 28.750 4.894 180.905 1.361 447 3,04 1.045 77% 17% 37,00 21,10
M4A1_SILENCER 13.717 0 0 786 543 1,45 316 40% 0% 0,00 17,50
SG556 17.922 2.163 92.034 679 223 3,04 354 52% 12% 42,50 26,40
AUG 10.071 2.169 73.688 578 482 1,20 234 40% 22% 34,00 17,40
USP_SILENCER 6.271 0 0 487 844 0,58 428 88% 0% 0,00 12,90
TEC9 3.796 743 31.164 273 2 136,50 148 54% 20% 41,90 13,90
HKP2000 4.576 1.699 79.624 272 53 5,13 225 83% 37% 46,90 16,80
P250 2.470 1.017 44.336 204 40 5,10 128 63% 41% 43,60 12,10
FIVESEVEN 2.488 486 21.172 196 1 196,00 116 59% 20% 43,60 12,70
CZ75A 1.934 0 0 148 5 29,60 123 83% 0% 0,00 13,10
HEGRENADE 1.697 2.798 52.935 102 46 2,22 - 0% 165% 18,90 16,60
INFERNO 974 5.753 30.317 82 61 1,34 - 0% 100% 5,30 11,90
DEAGLE 392 112 7.946 43 152 0,28 23 53% 29% 70,90 9,10
KNIFE 556 61 4.513 40 3 13,33 - 0% 11% 74,00 13,90
KNIFE_KARAMBIT 1.121 0 0 12 3 4,00 - 0% 0% 0,00 93,40
KNIFE_M9_BAYONET 68 0 0 9 2 4,50 - 0% 0% 0,00 7,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: