Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Vienna, Austrija
ID igrača:12.740
Unique ID:STEAM_0:0:87095424
Steam Community:76561198134456576
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:21. avg 2019. 00:13:26 (Ukupno: 645 konektovanja)
Provedeno vreme:6 dana 23:33:27 sati
Prosečan ping:75,60ms (Latency: 37,80ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 4d 09:07h 3.099 puta 48% 1,49
Counter-Terrorist 2d 17:14h 3.177 puta 49% 1,87
Spectator 0d 02:15h 221 puta 3% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 2d 10:05h 2.017 puta 47% 1,54
leet 1d 12:30h 628 puta 15% 1,65
separatist 0d 21:07h 432 puta 10% 1,81
gign 0d 14:27h 781 puta 18% 1,76
balkan 0d 06:54h 153 puta 4% 1,81
gsg9 0d 03:43h 186 puta 4% 1,37
professional 0d 01:51h 32 puta 1% 1,38
fbi 0d 00:48h 41 puta 1% 2,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 5.105 puta 10.210
Headshot 4.659 puta 4.659
All Terrorists eliminated 2.967 puta 5.934
Double Kill (2 kills) 2.281 puta 2.281
Most Valuable Player 2.249 puta 2.249
Kill Assist 1.712 puta 1.712
Triple Kill (3 kills) 805 puta 1.610
Planting the Bomb 475 puta 2.375
Domination (4 kills) 168 puta 504
Counter-Terrorists defused the bomb 128 puta 640
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 76 puta 0
Terrorists bombed the target 29 puta 145
Rampage (5 kills) 14 puta 56
Defusing the Bomb 11 puta 55
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_mirage 2d 11:13h 3.933 33% 2.416 1,63 1.547 33% 39% 582
de_cache 1d 19:40h 3.053 26% 1.860 1,64 1.216 26% 40% 443
de_inferno 1d 11:25h 2.753 23% 1.603 1,72 1.134 24% 41% 388
de_overpass 0d 12:45h 699 6% 479 1,46 275 6% 39% 126
de_train 0d 12:43h 898 8% 542 1,66 333 7% 37% 125
de_vertigo 0d 05:20h 179 2% 133 1,35 77 2% 43% 20
de_nuke 0d 02:45h 141 1% 80 1,76 42 1% 30% 22
de_dust2 0d 01:17h 121 1% 71 1,70 39 1% 32% 11

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 1,00 3.580 30% 1.575 22% 389 8% 11%
AK47 AK-47 1,00 3.373 29% 1.876 26% 1.726 37% 51%
M4A1 M4A4 1,00 2.247 19% 1.631 23% 899 19% 40%
GLOCK Glock-18 1,40 876 7% 300 4% 657 14% 75%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 346 3% 395 6% 152 3% 44%
USP_SILENCER USP-S 1,40 280 2% 558 8% 238 5% 85%
TEC9 Tec-9 1,20 184 2% 2 0% 99 2% 54%
HKP2000 P2000 1,40 166 1% 28 0% 138 3% 83%
P250 P250 1,50 158 1% 27 0% 95 2% 60%
CZ75A CZ75A 1,30 148 1% 5 0% 123 3% 83%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 103 1% - 0% 61 1% 59%
AUG AUG 1,00 62 1% 418 6% 28 1% 45%
SG556 SG 553 1,00 59 1% 34 0% 34 1% 58%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 56 0% 19 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 54 0% 43 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 36 0% 114 2% 18 0% 50%
KNIFE Knife 3,00 19 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 12 0% 3 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 9 0% 2 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 11.583 6.9 80.9 12.2
M4A1 10.731 7.6 80.5 11.9
AWP 4.006 4.4 85.3 10.3
GLOCK 3.176 3.3 89.4 7.4
P250 876 4.6 87.4 8.0
HKP2000 845 2.6 87.3 10.1
TEC9 480 6.9 83.8 9.4
FIVESEVEN 245 6.1 84.9 9.0
AUG 223 6.3 81.2 12.6
SG556 170 5.3 83.5 11.2
DEAGLE 100 6.0 85.0 9.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 11.761 4.010 553.112 3.580 1.575 2,27 389 11% 34% 137,90 3,30
AK47 88.576 11.614 448.337 3.373 1.876 1,80 1.726 51% 13% 38,60 26,30
M4A1 47.653 10.752 334.161 2.247 1.631 1,38 899 40% 23% 31,10 21,20
GLOCK 19.458 3.190 115.251 876 300 2,92 657 75% 16% 36,10 22,20
M4A1_SILENCER 5.735 0 0 346 395 0,88 152 44% 0% 0,00 16,60
USP_SILENCER 3.687 0 0 280 558 0,50 238 85% 0% 0,00 13,20
TEC9 2.395 483 20.725 184 2 92,00 99 54% 20% 42,90 13,00
HKP2000 3.052 846 38.288 166 28 5,93 138 83% 28% 45,30 18,40
P250 1.932 878 38.010 158 27 5,85 95 60% 45% 43,30 12,20
CZ75A 1.934 0 0 148 5 29,60 123 83% 0% 0,00 13,10
FIVESEVEN 1.238 245 10.936 103 0 103,00 61 59% 20% 44,60 12,00
AUG 818 223 7.973 62 418 0,15 28 45% 27% 35,80 13,20
SG556 955 170 7.663 59 34 1,74 34 58% 18% 45,10 16,20
HEGRENADE 934 1.438 27.909 56 19 2,95 - 0% 154% 19,40 16,70
INFERNO 716 4.148 21.857 54 43 1,26 - 0% 100% 5,30 13,30
DEAGLE 358 100 6.822 36 114 0,32 18 50% 28% 68,20 9,90
KNIFE 267 27 1.981 19 2 9,50 - 0% 10% 73,40 14,10
KNIFE_KARAMBIT 1.121 0 0 12 3 4,00 - 0% 0% 0,00 93,40
KNIFE_M9_BAYONET 68 0 0 9 2 4,50 - 0% 0% 0,00 7,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: