Pitanja

Odgovori

1. Kako se računaju poeni?

Svaki novi igrač ima 1000 poena. Svaki put kad ubiješ nekog, dobijaš određeni broj poena u zavisnosti od: a) žrtvinog ranka po poenima, i b) upotrebljenog oružja Kad ubiješ drugog igrača sa više poena nego što sam imaš, dobijaš više poena nego kad ubiješ drugog igrača koji ima manje poena od tebe. Stoga, ubistvo novog ili lošije plasiranog igrača ne donosi onoliko poena koliko ubistvo provplasiranog na ranku. I, ako ubiješ nekog nožem, dobijaš više poena nego kad ubiješ nekog npr. puškom.

Kad te ubiju, gubiš odredjeni broj poena, što opet zavisi od ranka onog ko te je ubio i oružja kojim te je ubio (izgubićeš manje poena kad te puškom ubije prvi na ranku, nego kad te nožem ubije loše plasiran igrač. Zbog svega ovoga, penjanje na ranku je relativno lako, ali je teško ostati na vrhu.

Konkretno, formule za poene su:

Poeni ubice = Poeni ubice + (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Poeni žrtve = Poeni žrtve – (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Pored toga, dodeljuju se i dodatni poeni za postizanje zadataka u igri:

Akcije igrača Akcija igrač-igrač Timska akcija Sveukupna akcija Akcija Nagrade igrača Timske nagrade Rank
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Defusing the Bomb +5 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Ne Da Ne Ne Domination +5 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Drop the Bomb +3 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Headshot +1 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Ne Da Ne Ne Kill Assist +1 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Most Valuable Player +1 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Ne Ne Ne Ne Pick up the Bomb +2 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Planting the Bomb +10 Terrorist +2 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Ne Da Ne Ne Revenge +5 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Ne Ne Da Ne Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Touch a Hostage 0 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Triple Kill (3 kills) +2 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Ultra Kill (8 kills) +7 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Da Ne Ne Ne Unstoppable (11 kills) +10 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne Defusing the Bomb +5 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Ne Da Ne Ne Domination +5 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Ne Ne Ne Ne Drop the Bomb -2 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne Headshot +1 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Ne Da Ne Ne Kill Assist +1 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne Most Valuable Player +1 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Ne Ne Ne Ne Pick up the Bomb +2 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats
Da Ne Ne Ne Planting the Bomb +5 Terrorist +2 [XGC] EU Executes | Rifles | !ws !gloves !knife !stats

2. Šta su koeficijenti oružja?

Koeficijent oružja se koristi da se odredi koliko poena ćeš dobiti ili izgubiti kad ubiješ nekog, ili kad drugi igrač ubije tebe. Veći koeficijent znači da se dobija više poena kad se ubije tim oružjem (i više poena se gubi kad budeš ubijen tim oružjem). Koeficijent se kreće od 0.00 do 2.00

Oružje Ime Koeficijent Rank
AK47 AK-47 1,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
AUG AUG 1,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
AWP AWP 1,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
BAYONET Bayonet 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
CZ75A CZ75A 1,30 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
DECOY Decoy Grenade 5,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
DEAGLE Desert Eagle 1,20 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
ELITE Dual Berettas 1,40 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
FAMAS FAMAS 1,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
INFERNO Flames 1,50 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
FLASHBANG Flashbang Grenade 5,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
G3SG1 G3SG1 0,80 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
GALILAR Galil AR 1,10 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
GLOCK Glock-18 1,40 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFEGG Gold Knife 5,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
INCGRENADE Incendiary Grenade 5,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFE Knife 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
M249 M249 1,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
M4A1 M4A4 1,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
MAC10 MAC-10 1,50 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
MAG7 MAG-7 1,30 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
MOLOTOV Molotov 5,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
MP5SD MP5-SD 1,20 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
MP7 MP7 1,30 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
MP9 MP9 1,40 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
NEGEV Negev 1,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
NOVA Nova 1,30 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
HKP2000 P2000 1,40 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
P250 P250 1,50 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
P90 P90 1,20 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
BIZON PP-Bizon 1,30 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
REVOLVER R8 Revolver 1,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
SCAR20 SCAR-20 0,80 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
SG556 SG 553 1,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5,00 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick
SSG08 SSG 08 1,10 [XenoGaming] AWP ONLY | London | !ws !gloves | 128 Tick

3. Kako da izmenim moj profil i postavim pravo ime, e-mail adresu, moj sajt i ICQ?

Opcije u profilu igrača se mogu configurisati korišćenjem odgovarajućih gameme_set komandi u chat-u dok si na serveru. Da upotrebiš komandu, pritisni taster za chat (“y” po default-u) i unesi komandu.

Format: y(say):/gameme_set opcija tekst

Opcije u upotrebi su:

 • Pravo ime: realname
  Namešta tvoje pravo ime u profilu
  Primer: /gameme_set realname Marko Markovic

 • Email: email
  Namešta tvoj e-mail u profilu.
  Primer: /gameme_set email [email protected]

 • Tvoj sajt: homepage
  Namešta da se vidi tvoj sajt u profilu.
  Primer: /gameme_set homepage http://www.markoimasvojsajt.com

 • ICQ: icq
  Namešta da se vidi tvoj ICQ broju profilu.
  Primer: /gameme_set icq 123456789

Napomena: Ovo nisu standardne Half-Life komande, i može se desiti da vam prijavi grešku.

4. Moj rank je ponižavajući. Kako da se ne vidi?

Kucaj u chat (say) /gameme_hideranking dok si na serveru. Ovo uključuje i isključuje tvoje ime na listi igrača.

Napomena: tvoja statistika se i dalje vodi, i može se videti strana sa tvojim detaljima. Za ovo je potrebno pronaći igrača kroz Search opciju.